Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk

Źródło pern.pl,dostęp 27.03.2019

Źródło pern.pl, dostęp 27.03.2019.

Źródło pern.pl, dostęp 27.03.2019

 

Przedsięwzięcie Inwestycyjne: Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk

Inwestor: PERN S.A. z siedzibą w Płocku

Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.

Pocztek prac od: 04.2019 r.

Realizowane prace: Kompleksowe wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i AKPiA w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego

Opis: Celem inwestycji jest rozbudowa pojemności magazynowej na ropę naftową w Bazie Gdańsk. Korzyści które mają wynikać z projektu to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zwiększenie  elastyczności systemu przesyłowego oraz dodatkowe pojemności na magazynowanie zapasów interwencyjnych.

IT CONTROL 2020 Oferta Realizacje Kontakt

projekt i realizacja: strony internetowe NET-atak.pl