Lista zrealizowanych obiektów

Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Krośnie

Mikrosieci Elektroenergetyczne kampus Politechniki Świętokrzyskiej

Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Zaczerniu

Monitoring Parku Trampolin w Warszawie

Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk

Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskieg

Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu

Rozbudowa Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

Kompleks Biurowy "West Link" Wrocław ul. Szybowcowa

Budowa budynku przedszkola i żłobka w Kleszczowie

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej w Warszawie

Budynek biurowy "Nowa Fabryczna" Łódź ul. Składowa

Willa Fabrykanta - Warszawa ul. Grzybowska

Kompleks Biurowy "Park Rozwoju" Warszawa ul. Konstruktorska

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą w Wysokiej

Budowa sali gimnstycznej wraz z widownią w Nowym Dworze Mazowiecki

Kompleks Biurowy "West Gate" Wrocław ul. Lotnicza

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach woj. Świętokrzysk

Budiwa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Kielcach

Budowa budynku biurowego firmy ARBURG w Warszawie

Budowa Obwodu Utrzymania autostrady (OUA) na terenie węzła Wierzbna

Rewitalizcja Parku Zdrojowego w Horyńcu-Zdroju

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Puscha w Kielcach

Oddział Onkohematologi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

Aquarius Business Hause Wrocław

Osiedle Małe Naramowice "Pod Klonami" w Poznaniu

Hotel Willa Hueta w Kielcach

Klasztor Misionarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Babka Tower w Warszawie

Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy w Szczecinie

Centrum Samorządowe Gminy Morawica

Nagłośnienie Wielopoziomowego Parkingu Galerii Echo w Kielcach

WSzU-R Busko-Zdrój

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielc

Szpital Powiatowy w Chmielniku

Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne im. dr. WadiuszaKiesza w Starachowicach

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Kompleks biurowy -PARK POSTĘPU- Warszawa

Zajazd Dyminy w Kielcach

Inkubator Technologiczny w Kielcach

Kryta pływalnia „Neptun” Ożarów

Kompleks Oświatowy w Kamionka gm. Łączna

Remont istniejącej części GaleriiEcho w Kielcach

Ratusz oraz Biblioteka Miejska w Chmielniku

Remont Sądu Okręgowego w Warszawie

Go Sport

Dział Brachyterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Remont Auli Spadochronowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Richter Med S.A. - Warszawa

Aula Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Budowa Hali F

Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Hotel Uroczysko w Cedzynie k/Kielc

Źródło:Udostępnione www.baudziedzic.pl z 09.06.2020

zródło

Przedsięwzięcie Inwestycyjne: Budowa budynku biurowo - produkcyjnego inkubatora przedsiębiorczości w Krośnie wraz z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, chłodniczą, wentylacyjną i klimatyzacją oraz infrastrukturą zewnętrzną: zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem oraz dwoma zjazdami, zlokalizowanej w Krośnie przy ul. F. Żwirki, S. Wigury”

Inwestor: Gmina Miasto Krosno

Generalny Wykonawca: Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. K.

Początek prac: od 22.04.2020

Koniec prac: luty 2021

Zakres prac wykonywanych przez IT CONTROL: kompleksowe wykonanie wszelkich prac i robót branży elektrycznej będących w zakresie realizacji przedmiotowej Inwestycji w tym m.in.: wszystkich prac i robót dotyczących branży elektrycznej wewnętrznych (w tym audiowizualnych) i zewnętrznych wraz ze stacją TRAFO w pełnym zakresie „pod klucz”, włącznie z zakupem, dostawą, montażem wszelkich materiałów, urządzeń i sprzętów oraz wykonanie wszelkich robót i instalacji zgodnie z Dokumentacją projektową wraz z uzyskaniem wymaganych odbiorów i przekazaniem ww. instalacji do użytkowania.

Źródło: Zasoby własne

cenwis

Przedsięwzięcie Inwestycyjne: Zakup i oddanie do eksploatacji Mikrosieci Elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu  pn. CENWIS – Centrum Naukowo- Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego

Zamawiający: Politechnika Świętokrzyska

Początek prac: 05.2020

Koniec prac: 03.2021

Zakres prac wykonywanych przez IT Control to: dostarczenie, zmontowanie i oddanie do eksploatacji elementów składowych MG, w skład której głównie wchodzą: moduły fotowoltaiczne wraz z instalacją fotowoltaiczną, turbiny wiatrowe, generator prądu zasilany gazem ziemnym, magazyn energii litowo-jonowy, stacje ładowania samochodów elektrycznych, połączenia elektroenergetyczne między kluczowymi węzłami oraz dyspozytornia (centrum sterowania) wraz z automatyką i systemem zbierania, monitorowania i przetwarzania danych numerycznych produkcji i dystrybucji energii z węzłów mikrosieci, a następnie oddanie do eksploatacji nowo powstałej infrastruktury mikrosieci elektroenergetycznej kampusu Politechniki Świętokrzyskiej.

Źródło: Udostępnione z https://www.baudziedzic.pl/, dostęp:07.05.2020

ródło

Przedsięwzięcie Inwestycyjne: Budowa hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno biurowo-techniczną i wiatą na odpady, z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego w Zaczerniu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK

Inwestor: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Generalny Wykonawca: Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. K.

Początek prac: od 15.04.2020

Koniec prac: jesień 2020

Zakres prac wykonywanych przez IT CONTROL: obejmuje kompleksowe wykonanie robót  i teletechnicznych m.in: wykonanie linii kablowych niskiego napięcia, dostawa i montaż wewnętrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, instalacje oświetlenia zewnętrznego, wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnie elektryczne, instalacje teleinformatyczne, instalacje zasilania nagrzewnic i wentylacji  i inne.

Źródło:warszawanaszemiasto.pl, dostęp 03.12.2019

20180710_124527-Średni-1-768x576

Przedsięwzięcie Inwestycyjne: Monitoring Parku Trampolin na terenie AWF przy ul. Marymonckiej 34 w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Urząd Dzielnicy Bielany

Okres trwania inwestycji: XI-XII/2019

Kwota: brutto 183.94650 PLN

Źródło pern.pl,dostęp 27.03.2019

zrodło 1

 

Przedsięwzięcie Inwestycyjne: Rozbudowa parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk

Inwestor: PERN S.A. z siedzibą w Płocku

Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.

Pocztek prac od: 04.2019 r.

Realizowane prace: Kompleksowe wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i AKPiA w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego